Vila nad rybníkem

Přáním klienta bylo vytvořit pohodlné bydlení, zakomponované na pozemek se zahradou s přilehlým rybníkem.

POPIS PROJEKTU

Přáním klienta bylo vytvořit pohodlné bydlení zakomponované na pozemek se zahradou s přilehlým rybníkem. O to se postaralo prestižní architektonické studio OK Plan Architects pod vedením architekta Libora Chovance.

SPECIFIKA PROJEKTU

Pro osazení objektu bylo zapotřebí odtěžit část svahu a navázat objekt na stávající sklep vytesaný do skály. Objekt je založen na pasech a pilotech kvůli nestabilnímu podloží.

POUŽITÉ MATERIÁLY

Na dvoupodlažní hmotě navrženého domu se uplatňuje obklad z pískovce, který je kombinován s titanzinkovým plechem a cedrovým obkladem. Okenní a dveřní výplně jsou zasazeny do hliníkových rámů. Plochá střecha je částečně ozeleněna.

NÁŠ ÚKOL

Jako kličový subdodavatel jsme měli na starosti hlavní ráz domu a to kompletní venkovní opláštění. Navržení skladby pískovcové fasády v kombinaci s titanzinkovým plechem a cedrovým obkladem. Potom následující stavební práce, které si dům vyžadoval.

Video
projektu

Již brzy

Fotografie
projektu