Vila Modřany

Základním požadavkem klienta bylo postavit komfortní, třípodlažní dům zasazený do různorodé starší městské zástavby.

POPIS PROJEKTU

Základním požadavkem klienta bylo postavit komfortní, třípodlažní dům zasazený do různorodé starší městské zástavby. O návrh domu ve funkcionalistickém duchu se opět postaralo duo Kareš/Rais a jejich atelier EUROPROJEKTA.

SPECIFIKA PROJEKTU

Hlavním specifikem této stavby je její samotné založení, kde je dům založený na písčitém podloží. Zároveň jsme také museli zapažit okolní pozemky aby nedošlo k sesuvu půdy.

Video
projektu

Již brzy

POUŽITÉ MATERIÁLY

U části fasády je použit travertinový obklad, který společně se střízlivou barevností a například železobetonovou monierou dokonale vystihují funkcionalistickou architekturu.

NÁŠ ÚKOL

Jako generální dodavatel stavby máme za úkol zhotovit dům o dvou nadzemních a jednom podzemním podlaží. Dodat veškeré technologie a splnit investorovi a jeho rodině sen o bydlení.

Fotografie
projektu